Norgesserien

Jan Petter Bratsberg har malt alle disse motivene som villmarksskapet har reprodusert i det vi kaller Norgesserien. Han er født i 1948 i Skien. Han har hatt separatutstillinger i Skandinavia og i USA, og regnes som en av Norges fremste malere av natur og dyr. Han er ofte sammenlignet med August Cappelen, men ulikt Cappelen og düsseldorfernes vide utsyn er Bratsberg opptatt av å formidle de dype skogenes særegne stemning og mystikk og dyrene som lever der.

Bratsberg er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1969–1973).
Bratsberg betegner seg selv som naturromantiker i den forstand at bildene uttrykker en tilbake-til-naturen holdning. Men de rommer også et element av sivilisasjonskritikk og en verneideologi, noe som blir stadig tydeligere i hans produksjon. For ham er vern av natur og dyreliv to sider av samme sak. Den moderne industrihogsten med sine store maskiner, som etterlater seg enorme hogstflater og massive ødeleggelser, utgjør en alvorlig trussel ikke bare mot den sårbare gammelskogen, men også for dyrelivet.

Norgesserien
Show Filters